top of page

L'Escola i el teatre

L'Escola de Teatre...

És una entitat sense ànim de lucre vinculada al Centre Parroquial de Sant Feliu de Llobregat. Fundada l'any 1984, ofereix a tots els alumnes la possibilitat d'introduir-se dins el món teatre a través de l'aprenentatge de tècniques teatrals i el desenvolupament de la pròpia espontaneïtat i imaginació. Dins les nostres línies de treball intentem:

  • Promoure l’ interès dels alumnes cap a les arts escèniques.

  • Donar una base tècnica actoral als alumnes per poder-se                   dedicar al teatre de manera amateur o professional.

L'Escola vol garantir un nivell formatiu dins l'àmbit de les arts escèniques que permeti als seus alumnes ser competents si ho desitgen a l'hora d'accedir a estudis superiors d'art dramàtic i/o d'iniciar la seva recerca en el món professional. Els nostres grups sempre són reduïts per tal de permetre un seguiment personalitzat de l'evolució de cada alumne. També tenim la sort de comptar amb el teatre del Cente Parroquial de manera que els nostres alumnes poden assajar tot el curs al mateix teatre o faran el taller de final de curs.

 

 

A L'Escola, però, pretenem que el teatre representi també una manera més de relacionar-se amb els companys, amb els professors i en general amb aquest món teatral, que sovint ens aporta un coneixement més o menys proper de la nostra societat, i alhora de nosaltres mateixos. Creiem fermament que la formació teatral ha d'ajudar l'enriquiment personal de l'alumne  i per això tenim especial cura en potenciar els valors del treball en equip, del respecte, la generositat, el compromís i l'esforç.

Des del curs 2014-2015, l'equip de l'associació teatral LaCuquera, aula de teatre, expressió i creativitat (entitat creada per exalumnes de L'Escola de Teatre), és l'encarregat de la gestió de l'escola i de tota la coordinació pedagògica, objectius i grups, així com del conjunt de professors.

Si vols matrícular-te pots fer-ho a través del formulari d'inscripció. I si tens qualsevol dubte o vols simplement demanar informació, només cal que et posis en contacte amb nosaltres.

 

bottom of page